O nas

Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju” została założona w 2007r. przez:

- Bogdana Sobaczyńskiego

- Henryka Lichnowskiego

- Michała Wojtanowskiego

- Jana Stryczniewicza

- Marka Śmieję

- Witolda Marka Runowicza

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz.873 z póżn. Fundacja może przystępować do innych fundacji lub stowarzyszeń.

Fundacja jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszystkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

Fundacja Logo Alt

FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
ul. Wrocławska 47 pok. 34
58-200 Dzierżoniów

tel. 534 840 534
E-mail: ngodoradztwo@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych miejscowości powiatu dzierżoniowskiego. Celami Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży.