Fundacja Logo Alt

FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
ul. Gen. Grota-Roweckiego 8
58-260 Bielawa
tel. 534 840 534
E-mail: ngodoradztwo@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych miejscowości powiatu dzierżoniowskiego. Celami Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży.

W tej chwili odwiedza nas 3 gości