Fundusze                          Dolny Slask                      Ue

 

 

 

Projekt "DRZWI DO ZATRUDNIENIA"

Lider projektu: Fundacją Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju

Działanie 8.2. Rynek Pracy. Wsparcie osób poszukujących pracy,

realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1743605,88 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1656375,00 zł

 

​Projekt partnerski realizowany jest przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju z siedzibą w Dzierżoniowie w partnerstwie z Fundację Razem w Wałbrzychu, Stowarzyszeniem Excalibur z Zielonej Góry oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku.

Zasięg terytorialny: powiat dzierżoniowski, powiat kłodzki, powiat wałbrzyski - ziemski, powiat ząbkowicki, powiat jaworski, powiat jeleniogórski-ziemski, powiat lubański, powiat lwówecki, powiat złotoryjski, powiat wołowski.

​Okres realizacji: 01.11.2016 roku – 30.04.2018 roku

Zadaniem projektu jest aktywizacja zawodowa 96 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 50 kobiet) w wieku od 30 roku życia, które to osoby znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W projekcie zaplanowano wsparcie w postaci m.in. szkoleń zawodowych, staży u pracodawców, wsparcie mobilności geograficznej, poradnictwo zawodowe dla Uczestników/czek projektu.

Fundacja Logo Alt

FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU
ul. Wrocławska 47 pok. 34
58-200 Dzierżoniów

tel. 534 840 534
E-mail: ngodoradztwo@gmail.com

Fundacja prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta Bielawa i innych miejscowości powiatu dzierżoniowskiego. Celami Fundacji jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój sportu dzieci i młodzieży.